رئیس شورای شهر اصفهان بار دیگر دروغ گفتعباس حاج رسولی ها، به مردم اصفهان دروغ می گوید !


عباس حاج رسولیها، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان بار دیگر درباره علت نام گذاری سوم اردیبهشت ماه به نام روز اصفهان توسط شورای اسلامی شهر به مردم اصفهان دروغ گفت. به گزارش خبرگزاری شهر اصفهان "ایمنا"، حاج رسولی ها در این مورد گفت: « به منظور شناساندن فرهنگ و تمدن اصفهان روز سوم اردیبهشت ماه همزمان با تولد شیخ بهایی به نام روز اصفهان نامگذاری شده است.»

حاج رسولی ها این سخنان نادرست را در حالی برای چندمین بار تکرار می کند که بارها از سوی دوستداران اصفهان به او و برخی از همکارانش در شورای شهر در مورد این اشتباه فاحش تذکر داده شده است .

به استناد متون تاریخی، «بهاءالدین محمد بن‏ حسین عاملی» معروف به «شیخ بهائی» در روز پنج شنبه ۸  اسفندماه سال  ۹۲۵ خورشیدی برابر با ۲۶ ذیحجه سال ۹۵۳  قمری در شهر بعلبک لبنان به دنیا آمد و روز  دوشنبه ۸  شهریورماه سال ۱۰۰۰ خورشیدی برابر با ۱۲ شوال سال ۱۰۳۰ قمری درگذشته است.

به این ترتیب به نظر می رسد که شورای شهر اصفهان همچنان بر اشتباهات گذشته خود پافشاری می کند و روحیه پذیرش اشتباه و اصلاح آن به هیچ عنوان در این نهاد مهم شهری اصفهان که پسوند اسلامی را نیز یدک می کشد، وجود ندارد.