درخواست ایجاد وزارت میراث فرهنگی

برخورد دوگانه نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد رحیم مشاعی

شماری از دوستداران میراث فرهنگی نسبت به طرح مجلس برای جدا کردن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از نهاد ریاست جمهوری و پیوستن آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض نمودند. در حالی که امروز یکشنبه 24 شهریورماه ، یک فوریت "طرح انتزاع سازمان میراث فرهنگی و گرشگری از ریاست جمهوری و الحاق آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی  رسید، شماری از دوستداران میراث فرهنگی با صدور بیانیه ای طرح مذکور را « عقب گردی مشهود » خواندند و با اشاره به انتقاداتی که در گذشته و حال نسبت به عملکرد سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری وارد است، تاکید کرده اند: « این طرح در صورت تصویب شدن، در بهترین حالت خود نه ‌تنها در کوتاه‌مدت یکی از مهم‌ترین سازمان‌های کشور را به رکود می‌کشاند بلکه هیچ آینده‌ روشنی را هم پیش رو نمی‌نمایاند و به نظر می‌رسد بر پایه‌ این طرح نه‌چندان سنجیده، اندک کارایی آن سازمان در انجام وظایفش هم به بن‌بست کشیده شود ».


اتحادیه‌ انجمن‌های علمی دانشجویان باستان‌شناسی دانشگاه‌های کشور و دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران در ادامه این بیانیه مشترک ضمن زیر سوال بردن جنجال های اخیر پیرامون اظهارات رحیم مشایی ، خواستار ارتقاء سازمان میراث فرهنگی به وزارت میراث فرهنگی شدند : « ما هم‌چون گذشته بر این باوریم با پیشنهاد وزارت‌خانه شدن آن سازمان، نه تنها تهیه‌کنندگان طرح به اهداف خود خواهند رسید، بلکه حرکتی رو به جلو و در راستای اهمیتِ روزافزون آن سازمان و کاراتر کردن آن شکل خواهد گرفت و منافع ملی نیز، تأمین خواهد شد. به این ترتیب، ریاست سازمان مذکور در هیأت وزیران، پاسخ‌گو کارهای خود خواهد بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورت بروز مشکل می‌توانند او را به لحاظ عملکرد و تخصص مورد پرسش قرار دهند و نه جنجال‌های دور از شرح وظایف آن مقام. امید است در زمینه‌هایی که پای مصالح و منافع ملی در میان است نمایندگان گرامی بتوانند فراجناحی عمل کنند».

گفتنی است که سازمان میراث فرهنگی پس از مصوبه 23 دی ماه 1382 مجلس، از زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد خارج شد و به‌عنوان یک سازمان در زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری به فعالیت خود ادامه داد. اما در حال حاضر اگرچه نمایندگان ، هدف خود از ارائه این طرح را بالا رفتن توانایی مجلس برای اعمال نظارت بیشتر بر سازمان مذکور اعلام کرده اند اما به نظر می رسد که ارائه این طرح در ادامه اقدامات اخیر برخی از نمایندگان دربرخورد با رحیم مشاعی به خاطر اظهاراتش درباره «دوستی با مردم اسرائیل» صورت گرفته است. پیش از این نیز برخی نمایندگان  با جمع آوری امضا و فراخواندن رحیم مشاعی به مجلس ، خواستار برخورد جدی با او شده بودند.

اگرچه عملکرد اسفندیار رحیم مشاعی در دوران مسئولیتش در سازمان میراث فرهنگی طی سال های اخیر به خاطر بی توجهی و آسیب های جدی به میراث فرهنگی با اعتراض های شدید و دامنه دار دوستداران میراث فرهنگی روبه رو بوده است اما نمایندگان مجلس هیچ گاه وی را به خاطر بی مسئولیتی و روش های نادرست مدیرتی این چنین مورد اعتراض قرار ندادند؛ ولی درپی سخنان اخیرش درباره دوستی با مردم اسرائیل به یکباره نمایندگان مجلس خواستار برخورد با وی و پاسخ گو کردن سازمان میراث فرهنگی شدند که این رفتار دوگانه آنان پرسش برانگیز است.

همچنین از یک نکته مهم در طرح ارائه شده اخیر نیز نباید غفلت کرد و آن این که در طرح مذکور پیشنهاد شده است که  بخش صنایع دستی نیز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جدا شده و به وزارت صنایع و معادن الحاق شود. ارائه چنین موضوعی در این طرح ، به خوبی نشانه بی اطلاعی ارائه کنندگان از ماهیت، اهمیت و جایگاه صنایع دستی کشور در میراث فرهنگی ایرانیان است و به نظر می رسد که در صورت تحقق چنین امری، در آینده شاهد طرح های بنیادین وزارت صنایع و معادن برای نوآوری و شکوفایی در صنایع دستی کشور و تبدیل آن به صنایع ماشینی باشیم !