فروزش منتشر شد


فروزش دوباره با بهار آمد

پنجمین شماره‌ فصل‌نامه فروزش منتشر شد

پنجمین شماره‌ی فصل‌نامه‌ی فروزش، پس از سه سال توقف، منتشر شد. روش مجله همان روش پیشین و در حوزه‌ی تاریخ و فرهنگ ملی است؛ فقط بخش سیاست ملی به آن افزوده شده است.

وزارت ارشاد سه سال پیش، به دلیلِ عدم انتشار به‌موقع شماره‌ی آغازین، دستور به لغو پروانه‌ی مجله را داد که با پی‌گیری‌های لازم این دستور توسط مقام‌های قضایی شکسته شد. 

پنجمین شماره‌ی فروزش که در آستانه سال جدید بر روی دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت دارای نوشته‌هایی از استادان و پژوهشگران عرصه‌ی تاریخ و فرهنگ ایران است؛ محمدعلی اسلامی ندوشن، علیقلی محمودی‌بختیاری، محمدرضا خوبروی‌پاک، ناصر تکمیل‌همایون، میرزا شکورزاده، سیدحسن امین، محمد بقایی، تورج دریایی، شروین وکیلی، امیر نعمتی‌لیمایی، صدرالدین طاهری، داوود دشتبانی، علی علی‌بابایی درمنی، محمود دهقانی، هاشم محمدی،... و بیشتر مطالب در زمینه‌ی آموزش و پرورش در ایران و تاریخچه‌ی آن هستند.

یک نوشتار و معرفی کتاب‌هایی در حوزه‌ی فدرالیسم از ویژگی‌های این شماره است. گفت‌وگو با استاد سیف‌الله شکری و یادی از شادروان محمد بهمن‌بیگی از دیگر نوشتارهای این شماره از فروزش هستند. سردبیری فروزش را علیرضا افشاری بر عهده دارد.