پیشنهاد دکتر آزادی برای جشن های ملی

سرودها و رقص هایی برای جشن های میهنی

  سرایندگان سرودها و آهنگ سازان و خواننندگان ، آهنگ ها بسازند و بخوانند تا جوانان ایرانی به هنگام جشن های میهنی سرودها و آهنگ هایی برای خواندن و جنبیدن داشته باشند. دکتر زرتشت آزادی، در تازه ترین شماره ( 149) از فصلنامه « چهره نما » که در کالیفرنیا منتشر می شود، ضمن ارائه « چند نوسازی و بهسازی »، با بیان این مطلب بر نیاز به سرودهایی برای جشن های میهنی مانند سرود مهرگان، سرود سده ، سرود نوروز و جز آن تاکید نمود و افزود: در بستگی با جشن ها و سرودها، چیز دیگری که ما نیاز داریم رقص است. آیا هنرمندان ایرانی می توانند رقصی برای نوروز، رقصی برای سیزده به در ، رقصی برای مهرگان، رقصی برای دیگان، رقصی برای سده و... بسازند؟ این ها همه چیزهای ارزنده و بایسته ای هستند که با آن ها می توانیم هم جوانانمان را شاد و خوش نگاه بداریم و هم از حل شدن آن ها در فرهنگ های دیگر جهان پیشگیری کنیم و هم فرهنگ سرفراز ایران زمین را پایدار سازیم.


این جامعه شناس و استاد دانشگاه ، در ادامه به هنرمندان ایرانی پیشنهاد نمود: رقص ها باید گیرا و ساده باشند تا مردم از خرد و بزرگ بتوانند آن ها را به آسانی یاد بگیرند زیرا شمار رقص ها در یک سال کم نیست.

دکتر آزادی در پایان یادآور شد: کارهایی که من پیشنهاد کرده ام باید مایه و انگیزه میهنی یا دینی یا هردو داشته باشند، نه انگیزه سوداگری. من می خواهم فرهنگ و هنر ایران را بالش و گسترش دهم نه سوداگری و سوداگران را. این گونه کوشش ها می توانند برخی از کارها را رواگ دهند ولی هرگز نباید ابزاری برای سرکیسه کردن مردم شوند یا نردبانی برای بالا رفتن فرصت طلبان. امیدوارم این پیشنهاد بتواند ایران دوستان را تکان بدهد و ما به زودی سرودها، آهنگ ها و رقص ها را بر پهنه بشنویم و ببینیم.