چهلمین روز درگذشت استاد مهریار

 

آیین چهلمین روز درگذشت استاد مهریار 

 

به مناسبت چهلمین روز خاموشی چشم و چراغ فرهنگ و ادب اصفهان

استاد محمد مهریار

روز جمعه 26/1/1390 از ساعت 3 تا 5 بعدازظهر در مسجد المهدی واقع در مرداویج، چهارراه رسالت گردهم می آییم و سپس بر سر مزارش در قطعه 33 باغ رضوان به سوگ می نشینیم.

خانواده استاد مهریار و شاگردانش، انجمن دوستداران اصفهان، انجمن دوستداران فردوسی، انجمن فرزانگان، انجمن مثنوی پژوهان، بنیاد فرهنگی فردوسی، جمعیت دوستداران محیط زیست.