فاجعه زیست محیطی در زنده رود

 

آلودگی شدید زاینده رود

نمونه ای دیگر از تخریب محیط زیست ایران

 

در سال های اخیر ، بارها از سوی سازمان های مردمی و رسانه های غیردولتی گزارش های فراوانی از آلودگی آب زاینده رود و به دنبال آن آلودگی آب نوشیدنی و آب مصرفی زمین های کشاورزی  ، منتشر شده است و هربار مثل همه خبر های مهم و جنجالی در کشور ، این گزارش ها از سوی نهادهای مسئول ( بهتر است بخوانید غیر مسئول ) تکذیب شده اند و البته هزینه سربار بهداشت و درمان و آمار مربوط به شیوع برخی از بیماری های خاص در اصفهان که از سوی کارشناسان مستقل اعلام شده است ، بیان کننده ابعاد گسترده فاجعه ای بوده است که به اشکال گوناگون رخ نموده ، اما مورد بی توجهی قرار گرفته است.


واریز فاضلاب شهرک های پیرامون اصفهان در زاینده رود یکی از معضلات جدی محیط زیست اصفهان است که زندگی زیستمندان گستره آبریز زنده رود را نابود می کند و معمولا این بحران هنگامی بیشتر نمود می یابد که به دنبال خشکسالی و مدیریت غلط منابع آب استان ، شاهد کاهش آب زنده رود و بالارفتن غلظت آلاینده ها و در نتیجه نابودی دهشتناک زیست بوم زنده رود هستیم.

برای نمونه در حال حاضر به دلیل کاهش آب زاینده رود و ریزش فاضلاب شهرک بهارستان از کانالی در 15 کیلومتری اصفهان ، آسیب های شدید و غیر قابل جبرانی به محیط زیست اصفهان وارد شده است.

 

         

 

         

 

          

 

                ورود فاضلاب به زنده رود و کشتار گسترده آبزیان / عکس ها از سپهر سلیمی

 

 پس از ورود فاضلاب شهرک بهارستان به زنده رود ، افزون بر قتل عام گسترده آبزیان ، آلودگی آب مورد استفاده در زمین های کشاورزی و منابع آب آشامیدنی دام ، ماکیان و آبزیان منطقه و امکان زیاد انتقال آلاینده ها از این راه به انسان ، بوی تعفن شدید و تخریب چشم اندازهای طبیعی محیط زیست منطقه ، نابودی تنوع زیستی و وارد آمدن خسارات شدید اقتصادی نخستین پیامد های مشهود ناشی از ورود پساب آلوده به زنده رود است که گریبان مردم اصفهان را گرفته است.

سپهر سلیمی دوست و همکارعزیزم در انجمن حمایت از حیوانات استان اصفهان ، گزارشی مستند و تکان دهنده از ابعاد این فاجعه منتشر نموده است که می توانید در اینجا بخوانید.