جشن ملی سده خجسته باد

 

جشن سده

سروده: بانو هما ارژنگی

این سروده زیبا را با صدای شاعر در اینجا بشنوید 

ای آتش سرخ تیرگی سوز

ای روشنِ آشیان برافروز

ای برشده آتش نیایش

ای خرمن گرم‌سوز سرکش

از دور مهین‌گو کیانی

هوشنگ نژاده، یادمانی

آورد تو را به فّر و فرهنگ

چون گوهر سفته از دل سنگ


افروخت به هیمه‌های سوزان

بس آتش پُر فروغ و تابان

وان روز نشاط و گاه امید

جشن سده‌ی خجسته نامید

ای معبد مهر از تو روشن

هر گُلخن مرده از تو گلشن

از نور تو ، آسمان برافروخت

دَم سردی خاک و تیرگی سوخت

مهر تو به خاک مرده جان داد

بر آب فسرده دل روان داد

دم سردی و هیبت زمستان

بردی به فروغ خویش آسان

آری تو فروغ ایزدانی

آرایش بزم موبدانی

جشن سده از تو یادگار است

میلاد سحر به شام تار است

ای آتش جان‌فروز تابان

با مهر چو بسته‌ای تو پیمان

هر تیره که اهرمن بزاید

در پای فروغ تو نپاید

اینک به امید پاک‌دادار

آن یاور مهربان و غم‌خوار

برخیزم و دست برفشانم

وز شوق سرود تازه خوانم

از هیمه اجاق برفروزم

غمنامه‌ی تیرگی بسوزم

اکنون که زمان شادمانی‌ست

هنگامه‌ی بزم و کامرانی‌ست

ای یار خجسته، ای نکوکار

از چهره نقاب غصه بردار

از عشق، تو  آتشی به‌پا کن

دلتنگی و  خامُشی رها کن

تا باد، جهان به کام تو نوش

آیین کهن مکن فراموش