یلدا: عکسی از مهدی تمیزی

  

هندوانه در کاشی‌های کاخ گلستان 

عکسی از دوست هنرمند مهدی تمیزی