گزارش ویژه: ادامه تخریب خانه نواب

 

تخریب خانه نواب در اصفهان ادامه دارد

ایران‌نامه:  پس از گذشت یک ماه از تخریب ساباط خانه نواب در اصفهان، تخریب بخش‌های دیگری از این خانه تاریخی ادامه دارد. ماه گذشته با سکوت یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و ماموران شهرداری، ساباط و فروار خانه تاریخی نواب واقع در خیابان ابن‌سینا و در ابتدای کوچه مسجد آقانور، توسط گروهی از مردم به بهانه تعریض کوچه تخریب شد و اکنون پس از گذشت یک ماه، بخش‌های دیگری از این خانه تاریخی با سکوت دوباره نهادهای شهری در دست تخریب است. به نظر می‌سد در صورت ادامه این روند و بازگذاشتن دست تخریب‌کنندگان، در آینده‌ای نزدیک، شاهد ویرانی بخش‌های بیشتری از این میراث فرهنگی باشیم. گفتنی است که خانه تاریخی نواب بازمانده از دوران صفوی ـ قاجار، در سال 1384 خورشیدی به شماره 12124 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است