موج سبز ( ۵ ) ، دکتر احمد خاتون آبادی

تخریب جنگل ها و مراتع

مهم ترین چالش محیط زیست ایران

از دیدگاه دکتر احمد خاتون آبادی

 رئیس هیات مدیره جمعیت پیام سبز

و مدیر گروه توسعه دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

مهم ترین چالش پیش روی محیط زیست ما تخریب بی رویه جنگل ها و مراتع و تخریب خاک سطحی است که هر سانتیمتر آن هزار سال طول می کشد تا به وجود آید. چالش دیگر آلودگی ها در حاشیه شهرهاست که بیماری های متعدد و هزینه سربار پزشکی را به ایران تحمیل کرده و باید برای رفع آن منابع آلوده کننده را به روش های علمی حذف نمود. چالش دیگر هم پرت انرژی است.

برای برطرف نمودن این مشکل ها، یکی از راه ها فرهنگ سازی است. بخشی از کار هم از نظر اجرایی در دست دولت است.

 


برای مثال اگر دولت بطور جدی هر ساخت و سازی را در جنگل های شمال کشور و البرز و زاگرس صد در صد و به طور کامل تا 100 سال آینده ممنوع کند از تخریب این جنگل ها تا حدود زیادی جلوگیری کرده است و این همان اتفاقی است که در کشور های پیشرفته می افتد و جنگل های آن ها دست نخورده باقی می ماند.

درباره مساله پرت انرژی هم باید گفت که خانه هایی که در ایران ساخته می شود یعنی در زمستان گرما را از دست می دهند و در تابستان سرما را. برای حل این مشکل شهرداری های کشور می توانند قواعدی را تنظیم کنند که در ساخت خانه ها اصل عدم پرت انرژی رعایت شده باشد و از این نظر « خانه سبز » به شمار بروند. امروزه در برخی کشور های پیشرفته خانه هایی می سازند که بی نیاز به سوخت های فسیلی برای گرمایش و سرمایش است ولی در ایران ، ما با این که در تاریخ معماری پیشگام استفاده بهینه از انرژی بوده ایم ، متاسفانه امروز خانه های ما اتلاف شدید انرژی دارند و شهرداری ها باید عدم اتلاف انرژی را قانونی کنند و به خانه هایی که این اصل در آن ها رعایت نشده باشد اجازه ساخت ندهند.

در حقیقت با توجه به شکننده بودن اقلیم کشور ما در همه زمینه ها قوانینی تنظیم شود که متناسب با اقلیم خشک ایران باشد و این سرزمین مقدس را برای سال های سال حفاظت کند.