موج سبز ( ۴ ) ، دیدگاه مژگان جمشیدی

قانون شکنی دولتی

مهم ترین چالش محیط زیست ایران

از دیدگاه مژگان جمشیدی

کوشنده ترین رونامه نگار زیست محیطی ایران

 

مهمترین چالش زیست محیطی ایران در حال حاضر عدم پایبندی به قوانین زیست محیطی کشور در بین دولمتردان ایرانی است . این موضوع باعث شده تا حرمت طبیعت همه جا شکسته شده و منافع ملی و نسل های آینده قربانی طرح های توسعه ای شود . از طرف دیگر مساله ای که این روزها نگرانی ها را دوچندان کرده این است که حقوق زیست محیطی نسل امروز و فردا قربانی مطامع شخصی برخی گروه ها و افراد صاحب نفوذ در سیستم دولتی شده تا به هر شکلی می توانند ایران را به پایگاه صنایع آلاینده و دست دوم کشورهای توسعه یافته تبدیل کنند . ورود صنایعی چون سیمان و پتروشیمی از کشورهای اروپایی و چین نمونه ای از این دست صنایع است.


به نظر من تنها راهکاری که می توان برای حل مشکل عدم پایبندی دولتمردان به قوانین محیط زیست اندیشید ، بالا بردن آگاهی های زیست محیطی جامعه از طریق اطلاع رسانی است . اگر مردم ایران مطلع و آکاه شوند آنگاه حقوق زیست محیطی خود را از دولتمردان مطالبه می کنند و دیگر این طور نیست که به راحتی منافع نسل امروز و فردا قربانی هر طرح مخربی شود ؛ طرح هایی که با مبانی توسعه پایدار کاملا در تضاد هستند.