مترو، تهدیدی برای شهر تاریخی اصفهان

 

متروی اصفهان در ُبن‌بست ناکارآمدی مدیران شهری

پس از گذشت یک سال از انحراف تونل شرقی خط شمالی- جنوبی متروی اصفهان در مجاورت سی و سه پل، هیچ تصمیم قطعی در خصوص رفع مشکلات مترو اصفهان گرفته نشده است. افزون بر این، ناتوانی در تعمیر TBM ، ریزش دیواره تونل در جلوی دستگاه TBM ، اختلافات سازمان قطار شهری و شرکت پیمانکار الموت، تغییر رئیس کارگاه میانی مترو و نارضایتی کارکنان موجب شده است که وضعیت پروژه متروی اصفهان همچنان سردرگم باقی بماند و مشکلات ناشی از طولانی شدن پروژه همچنان گریبان‌گیر مردم اصفهان باشد. در حال حاضر سازمان قطار شهری اصفهان به‌خاطر رهایی از بن بست موجود، تصمیم گرفته است که محل ایستگاه فعلی سی و سه پل را با 215 متر اختلاف به سمت جنوب شهر تغییر ‌دهد. این در حالی است که تاکنون حدود 5/1 میلیارد تومان برای ایستگاه فعلی هزینه شده که گویا قرار است برای جبران بخشی از هزینه‌ها ایستگاه فعلی به پاساژ تجاری تغییر کاربری دهد. این تغییر کاربری ایستگاه بر خلاف گفته مسئولان و طبق نظر کارشناسان مطالعات ترافیکی تمامی طرح‌های مطالعاتی این بخش از پروژه را بر هم خواهد زد و قطعا پس از راه اندازی مترو در این محل، شاهد ترافیک بسیار شدیدی در طول روز خواهیم بود. افزون بر همه این گرفتاری‌ها که پروژه زیان‌ده مترو برای اصفهان به ارمغان آورده، خطر عبور خط شمالی- جنوبی از  زیر خیابان چهارباغ و مجاورت سی و سه پل و همچنین خطر گذر خط شرقی – غربی از زیر میدان نقش جهان، آثار تاریخی اصفهان را به طور جدی تهدید می کند.