از نگاه دوربین

 

بهشت غرب ایران از نگاه محمد سلطان الکتابی

محمد سلطان الکتابی، عکاس هنرمند اصفهانی، شیفته آسمان است و به طور تخصصی به عکاسی از پدیده‌های نجومی می‌پردازد و عکس‌های یگانه‌اش از آسمان شب در بسیاری از پایگاه‌های تخصصی بین‌المللی نجوم منتشر شده است. محمد سلطان‌الکتابی که دانشجوی رشته معماری نیز هست، نگاه خاصی به پدیده‌های نجومی در کنار آثار تاریخی و میراث طبیعی ایران دارد که در نتیجه این نگاه ویژه، عکس‌های تلفیقی ماندگاری از این آثار تاریخی در کنار پدیده‌های نجومی از او به یادگار مانده است. یکی دیگر از زمینه‌های کار محمد سلطان الکتابی عکاسی از طبیعت چشم‌نواز ایران‌زمین است. محمد سلطان‌الکتابی که به تازگی سفری چهار روزه به کردستان «بهشت غرب ایران» داشته و از سنندج، اورامان، پاوه و پلنگان دیدار کرده، عکس‌‌های زیبایی را از طبیعت آن سامان با خود به ارمغان آورده است که در ادامه می‌توانید ببینید و شرحی را که او از دیدنی‌های طبیعی و معماری ویژه اورامان و پلنگان به زبان انگلیسی نگاشته، بخوانید:


   

   

                       

                            

                      

                      

                      

Dear friends
I was on a four days trip to Kurdistan province. I visited Sanandaj, Oraman, Belbel, Paveh, Palangan &...during the trip. I must call Kurdistan as the paradise of western Iran. 

Oraman is an isolated village in Kurdistan near the border of Iraq. Its history goes back more than a thousand years ago, when it is believed that the Aryans came to settle there. It nestles amongst the rocks of the surrounding mountains and until about fifty years ago it did not have a single road connecting it to the outside world. This has led to a culture of self-sufficiency, practiced here long before this expression was coined. For centuries the people have been wearing the cloth they weave and eating the food they produce.

But Oraman’s main feature is the stone which literally encircles the village. It provides an infinite source of material and is almost sacred. Here everything is made of stone, from houses to mills, garden walls and livestock pens. Its distinctive style of architecture follows an overlapping pattern, with every roof serving as a small courtyard for the house above.

Palangan is a village which is 47 kilometers away from Kamyaran, located to the north-west of it. This village is spread over both sides of a valley. All of the houses are made of stone and like a staircase they are in a continuous pattern, i.e. the roof of one house is the yard of another house. This village is one of the most beautiful villages of the province not only because of its unique architecture, but also because of its beautiful nature. It is located beside a river which flows into the Sirwan River.
This area was one of the important regions of Kurdistan from Saljooqi period on and Palangan Castle which is next to the village over a mountain bears witness to this claim.