سد سیوند به گل نشسته است

 

رسوایی سد سیوند به روایت پسرک چوپان

دوست تلاشگر و سبز اندیش،مهندس محمد درویش که پیش‌تر پیش‌بینی کرده بود به زودی خبر رسوایی سدسیوند به گوش فلک خواهد رسید، به‌تازگی در مهار بیابان‌زایی تصاویری عبرت‌‌آموز از وضعیت فعلی سد سیوند منتشر نموده است که نشان می دهد این پروژه 80 میلیارد تومانی با همه آسیب‌هایی که به واسطه عملیات احداث به میراث تاریخی تنگه بلاغی وارد نموده و خطراتی که در آینده  متوجه آثار تاریخی دشت پاسارگاد خواهد نمود در عمل شکست خورده است. پس نه تنها کشاورزان سعادت‌شهری به آبی که به آنها وعده داده شده بود نرسیدند، بلکه بی آبی گریبان مردمان پایین‌دست در «کم جان» و «طشک» و «بختگان» را هم گرفته است. در این تصاویر گویا که چند روز پیش و در همین بهمن‌ماه 1388 تهیه شده است پسرک چوپانی را با گوسفندانش می توان دید که در بستر دریاچه این سد ایستاده و دارد به دوربین لبخند می‌زند! لبخندی تمسخرآمیز که اگر گوش شنوایی باشد، صدایش تا ساختمان مجلل وزارت نیرو در تقاطع کردستان-نیایش هم می‌رسد. گزارش خواندنی و دیدنی مهندس محمد درویش را در  مهار بیابان‌زایی بخوانید و ببینید.