شهرداری تهران آزادی را کوچک می بیند!

 

 

کوچک انگاری برج شهیاد ( آزادی ) در برابر برج میلاد 

در دیوارنگاره های شهرداری تهران 

 

خیابان قائم مقام فراهانی شمالی- ۲/۷/۸۸