نیایش گردش سال به فارسی

 

Loading copy-of-1-jpg.jpg, please wait...  

 خدایا چنان کن که هر روز ما     همه سبز باشد چو نوروز ما 

                        دل و دیده باشد ز مهر تو شاد  جهان نو شود، سال فرخنده باد                     

کارت نوروزی و متن دعای تحویل سال به فارسی، سروده دکتر شاهین سپنتا