یادبود دکتر مصدق

 

طنین " ای ایران" در احمد آباد

چهل و دومین آیین بزرگداشت دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی ایران، بامداد روز 14 اسفندماه در قلعه احمد آبا‏د که حدود 13 سال تبعیدگاهش بود، برگزار شد. در این آیین بیش از دو هزار نفر حضور ‏داشتند و نکته جالب این که امسال نسبت به سال های گذشته بر شمار جوانان حاضر در مراسم افزوده شده بود. در آیین یادبود دکتر مصدق، استاد ادیب برومند رئیس هیات رهبری جبهه ملی ایران، در سخنانی ضمن بیان ویژگی های دکتر محمد مصدق، از لزوم تقویت ‏نهضت ملی ایران سخن گفت و همچنین خواستار الگو گرفتن جوانان از شخصیت برجسته او شد. در ادامه حسین شاه حسینی، عضو جبهه ملی به ‏سخنرانی پرداخت و از جمله گفت: " آنچه ما امروز باید از مصدق بیاموزیم این نیست که هر دفعه فقط خود را ‏موظف به حضور در بزرگداشت آن بدانیم. بلکه باید راه و روش او را مورد مطالعه قرار داده و پند آموزی ‏کنیم". وی ادامه داد: "بیائید با ‏هم متحد باشیم و هزینه اش را هم بپردازیم". او تاکید کرد: "مصدق ها چنین راه و روشی داشتند و این چنین پیام و یادگاری برای ما به یادگار گذاشتند. ما باید ‏به دنبال این الگو باشیم. از هیچ کس به تنهایی کاری ساخته نیست". ‏در پایان این آیین، سرود ملی "ای ایران " پر شور تر از همیشه در احمد آباد طنین انداز شد.