همزمان با روز جهانی کورش بزرگکهسازه آرامگاه کورش در پردیس دانشگاه تهران برپا شد

کهسازه آرامگاه کورش بزرگ به مناسبت روز جهانی کورش در دانشگاه تهران برپاشد. به کوشش انجمن علمی دانشجویان دانشگاه تهران، ماکت آرامگاه کوروش در پردیس مرکزی دانشگاه تهران جای گرفت. این ماکت که به مناسبت روز گرامی داشت کورش بزرگ به این محل آورده شد، تا روز هفتم آبان در این مکان باقی خواهد ماند. هشت سال پیش، دانشجویان مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این ماکت را ساختند که تا این زمان، در همان مرکز نگهداری می‌شد و در معرض دید نبود.

پیش از این و در اقدامی مشابه نیز گروهی از دانشجویان ایرانی در پراگ، ماکت آرامگاه کورش را با اندازه های اصلی در پایتخت جمهوری چک و در محوطه دانشگاه پراگ بر پا کرده بودند.