بیانیه جبهه ملی


بیانیه جبهه ملی ایران در آستانه تشکیل دولت جدید :

انتخاباتی که گذشت و آینده ای که پیش روست

 

ملت رشید ایران که در برهه هایی تاریخ ساز با همه اختناق و دل آزردگی و رنجدیدگی از حاکمان وقت باز با شیوه مسالمت آمیز بر مبنای خویشتن داری و خردورزی، راهی را برای برون رفت از تنگناها جستجو می کند، در انتخابات ریاست جمهوری هم برای ناکام گذاشتن انحصارطلبان و خودکامگان به دوگونه عمل کرد.

 گروهی قابل توجه در انتخابات شرکت نکردند و گروهی دیگر که روش شرکت در انتخابات را به مصلحت دیدند با اکثریت قاطع نامزدی را برگزیدند که در آخرین روزها مورد حمایت و تایید بخش مهمی از سردمداران جنبش اصلاح طلبان درون حکومتی قرارگرفت.

تمام آمارها و شواهد حاکی از آن است که رئیس جمهور کنونی تا پیش از این حمایت ها، اقبال چنین بردی را نداشت. اما آنان که در انتخابات شرکت کردند در عین ناامیدی، سرشار از شوق و ذوق به پای صندوق های رای شتافتند تا شاید رئیس جمهور آینده تحت تاثیر این شور و هیجان خود را وجدانا موظف به برآوردن خواسته های ملت بداند و درین راه با هر مانع و محظوری پنجه درافکند. دراین گیر و دار دولت دهم در وضعی به پایان رسید که:

1- شکاف های طبقاتی، اقتصادی، عقیدتی و تربیتی به گونه ای بحرانی تهدیدگر سلامت روانی و آرامش جامعه است.

2- هرچند دولت دهم از ثروتمندترین دولت های تاریخ ایران به شمار می رود اما میراثی جز فقر و فساد روزافزون و کاهش توان اقتصادی و معیشتی مردم و افت چشمگیر ارزش ریال نداشته است.

3- اگرچه این دولت در شعاردادن گوی سبقت را در دوران معاصر از همه ربوده بود و برای توجیه خود و جلب نظر مردم از ارزش های عقیدتی وحاتم بخشی های ابلهانه استفاده می کرد، اما امروز ما را با افزایش شدید آسیب های اجتماعی و سقوط ارزش های اخلاقی مواجه ساخته است.

4- وضع اسفبار بهداشت و درمان در حیطه پزشکی و روان شناختی و بحران های رفاهی، خانوادگی در این دولت به اوج خود رسیده است.

5- اوضاع فرهنگی در این دروه فاجعه باربوده است. انبوه سازی غیرتخصصی از مدارک تحصیلی، گزینش های نابخردانه در محیط علمی، اعمال سانسورهای تنگ نظرانه و غیرکارشناسانه در قلمرو علمی، فرهنگی و هنری تا نا امنی شغلی برای فعالان نشر و مطبوعات و بازنشسته کردن وزنه های دانشگاهی همه و همه در این دوره شدت یافته است.

6-اعمال خشونت نسبت به دگراندیشان و زندانی کردن فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و وکلا و برقراری جو امنیتی و اختناق و عدم رعایت حقوق بشر در این دولت بیش از پیش مشاهده شده است.

7-بحران دیپلماسی در زمینه های مختلف هر روز وخیم تر گردیده و منافع ملی را مورد خطر قرارداده است. در این مدت ایران نه تنها در منطقه تاثیرگذار نبوده،که همواره به انزوا و حالت دفاعی و انفعالی بیشتر از قبل کشانده شده است.

 

حال در چنین شرایطی، دولت یازدهم می خواهد کار خود را آغاز کند در حالی که آحاد ملت چشم امیدواری به او دوخته اند ما در این جا به حکم وظیفه ملی و تاریخی واجب می دانیم مطالبی را به ریاست جمهوری دولت یازدهم یادآورشویم: 


 الف – تاکید ایشان بر فراجناحی بودن دولت در جهان امروز منطبق بر نگاهی کارشناسانه و سیاستمدارانه نیست. زیرا ایشان آرای خود را به پشتوانه چهره های اصلاح طلب و ناراضیان از شیوه های نابخردانه سال های اخیر به دست آورده و باید پاسخگوی مردمی باشندکه مشتاقانه به ایشان رای داده اند.

ب – آقای رئیس جمهوری نبایدفراموش کنندکه درصد قابل توجهی از آرایشان مربوط به هم میهنان ما در اطراف واکناف کشور و مرزهای ایران زمین است هم میهنان گران قدر ما در بلوچستان و کردستان و خوزستان همواره مرزبانان امین کشور بوده اند و برعهده ریاست جمهور است که در این استان ها امکانات رفاهی،اجتماعی،اقتصادی و سیاسی با تمام نیرو فراهم آورند. اقبال به شعارهای مردم سالارانه نشان داده که ایرانی با هر قومیت حل مشکل خود را در نیل به دموکراسی می جوید.

پ – در این هشت سال بیش از پیش به وجهه بین المللی ایران لطمه وارد آمده است. بنابر این تنش زدایی و تجدید جایگاه ایران و ایرانی به عنوان کشور و ملتی صلح دوست و تکثرگرا و آشتی طلب و اهل گفت و شنود با همه فرهنگ ها باید در صدر اولویت دیپلماسی قرارگیرد و با تعیین چنین جایگاهی می توان طیفی از مسائل اقتصادی و سیاسی را حل کرد.

ت – ایران به عنوان امضا کننده کنوانسیون حقوق بشر، موظف به رعایت موازین آن است در حالی که متاسفانه فاجعه های حقوق بشری بسیار در سراسر ایران به وقوع پیوسته است و همچنان هم ادامه دارد.

برای پایان بخشیدن به این گونه فجایع و بی عدالتی ها اقدامات عملی بدون تامل باید انجام پذیرد. زیرا کارنامه قوه قضائیه با توجه به انبوه مشکلات قضایی و عدم اهتمام جدی برای احقاق حقوق مظلومان و جلوگیری از تجاوز متعدیان به حقوق فردی و اجتماعی به هیچ روی امیدوارکننده نیست.

 به این جهت بسیاری از فرهیختگان از محقق و وکیل دعاوی ، روزنامه نگار و فعال دانشگاهی طی سال های گذشته و به ویژه از چهارسال پیش به مهاجرت و جلای وطن مجبور گردیده اند. بازگردانیدن آنان و اشتغال به کار تخصصی شان از وظایف دولت یازدهم است.

ث – برنامه ریزی هدفمند و علمی و معطوف به انجام، برای زمینه سازی انتخابات آزاد از ضروری ترین کارهایی است که باید انجام شود تا با آزادی احزاب و جمعیت ها و مطبوعات امکان حضور افکار و نظرات گوناگون در اداره جامعه فراهم گردد.

ج – حمایت نکردن از تولید کنندگان داخلی چه در عرصه صنعت و چه در زمینه های کشاورزی و دامداری موجب شده است تا کالاهای کم ارزش چینی افزایش یابد و توان تولید کاهش گیرد. بیشتر صنعتگران و کشاورزان و دامداران به علت زیان های هنگفت ناشی از سوء مدیریت کار خود را رها کرده اند و در عوض مشاغل کاذب دلالانه جذابیت اقتصادی یافته است. ازین رو سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی بسیار ضروری به نظر می رسد.

 

جبهه ملی ایران امیدوار است دولت جدید پیش از آن که صدمات جبران ناپذیر برکیان ملی ایران وارد شود با در پیش گرفتن سیاست داخلی خردمندانه و آشتی جویانه و احترام به آزادی ها و حقوق ملت، زمینه ای برای سیاست خارجی صلح طلبانه و تامین کننده منافع ملی ایران فراهم نماید.

آحاد ملت ایران نه تنهاحق دارند بلکه مکلفند از کسی که به او رای داده اند همواره خواست های برحقشان را مطالبه نمایند.

تهران – جبـهه ملـی ایـران

22 امردادماه 1392